Pension U řeky

Líšnice 274
Líšnice
56184
Tel: 728 242 589, 732 690 906
roman.papacek@tiscali.cz

Tvrz Hanička

Trocha historie

Tvrz Hanička patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. Stavěna byla v letech 1936 - 38 pražskou firmou Ing. Bedřich Hlava Riegrovo nábřeží 14 Praha II. Výstavbu řídilo Ženijní skupinové velitelství X. se sídlem v Rokytnici v Orlických horách. Stavební práce byly hotovy za 22 měsíců a náklady na výstavbu dosáhly částky 28 milionů předválečných korun.
 
Skládala se ze šesti povrchových objektů, v podzemí mezi sebou propojenými téměř 1,5 kilometry chodeb a sálů. Mohutné sály mohly pojmout značné množství munice a dalších zásob, což mělo posádce umožnit boj i v případě obklíčení po dobu několika měsíců. Z hlavní výzbroje Haničce chyběly především tři 100 mm houfnice, které se měly namontovat do dělostřeleckého srubu pevnosti a chyběla i dělová otočná a výsuvná věž se dvěmi houfnicemi, která měla být nejúčinnější zbraní našeho předválečného opevnění.
 
Po stránce vojenské nemohla tedy pevnost splnit požadavky, které po ni byly po stránce obrany tehdejší republiky kladeny a 10. října 1938 dopoledne byla bez boje předána zástupcům německé armády, tehdejšího Wehrmachtu. Většinu zařízení ovšem vojsko před předáním demontovalo a odvezlo do skladů ve vnitrozemí. V období okupace jsou některé z objektů v roce 1940 ostřelovány německým dělostřelectvem a je zkoušena kvalita našeho železobetonu. Pravý pancéřový zvon nese dodnes známky po německých ženistech, kteří zde zkoušeli prúpalné nálože.Po válce je Hanička v majetku Československé armády a udržuje ji rokytnická posádka a zároveň je zdrojem pitné vody pro Rokytnici.
 
Když byla Hanička na podzim roku 1975 zabrána tehdejším resortem Federálního ministerstva vnitra byly houfnice převezeny na sousední pevnost Dobrošov u Náchoda, kde je můžete vidět dodnes. V roce 2006 byla tvrz Hanička vyhlášena kulturní památkou.
 

Otevírací doba

květen - červen SO 9,30 - 15.00 prohlídky 10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00
                         NE, SV 9.30 - 14.00 prohlídky 10.00,11.00,12.00,13.00,14.00
červen v týdnu mimo PO
               ÚT - PÁ 9.30 - 14.00
prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00

červenec - srpen mimo PO 9.30 - 17.00
prohlídky v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
září - říjen  SO 9.30 - 15.00   NE, SV 9.30 - 14.00

prohlídky SO 10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00
NE,SV 10.00,11.00,12.00,13.00,14.00

PONDĚLÍ - ZAVŘENO

POKUD V OBDOBÍ KVĚTEN - ŘÍJEN PŘIPADNE STÁTNÍ SVÁTEK NA PONDĚLÍ, JE TENTO DEN OTEVŘENO DLE VÝŠE UVEDENÉHO. V OBDOBÍ LISTOPAD - DUBEN NENÍ O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH OTEVŘENO
 
Webkamera na Haničce
 
Veškeré info naleznete na webových stránkách tvrze.